Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Rozkład dnia

Część I - poranna

7.00 - 8.30

- schodzenie się dzieci,
systematyczne prowadzenie listy obecności [tekstem wytłuszczonym oznaczono działania w ramach realizacji planu daltońskiego],
- rozmowy indywidualne i zespołowe wypływające z zainteresowań i potrzeb dzieci,
- zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela - tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa,
- praca indywidualna o charakterze wyrównawczo-stymulującym oraz praca z dzieckiem zdolnym,
- zabawy integracyjne,

8.00 - 8.30

- ćwiczenia poranne,
wizualizacja dni tygodnia, pogody, planu dnia i czasu,
- wizualizacja dyżurów – samodzielne ocenianie pracy,
puzzle integracyjne – losowe dobieranie tygodniowych par wg ustalonego kryterium,
- przygotowanie do śniadania czynności porządkowe, czynności higieniczne i samoobsługowe,

8.30 - 8.45

- śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz w zakresie dbałości o zdrowie,
szwedzki stół - samodzielne komponowanie kanapek z przygotowanych produktów (na czas pandemii zawieszony),
sami po sobie sprzątamy – porządkowanie stolików po skończonym posiłku,

8.45 - 9.00

- czynności higieniczne - mycie zębów,
- krok po kroku – wykonywanie czynności wg instrukcji obrazkowo–czynnościowych – wizualizacja etapów mycia rąk, mycia zębów, korzystania z toalety itp.

Część II - główna

9.00 - 12.15
- planowane sytuacje edukacyjne wspierające indywidualny rozwój dziecka, organizowane i prowadzone przez nauczyciela stymulujące wszystkie formy aktywności,
sami zdobywamy wiedzę - samodzielne zdobywanie i gromadzenie wiedzy,
pracujemy w grupach - zabawy uczące współdziałania w sytuacji zadaniowej,
- twórcza aktywność dziecka,
- swobodne zabawy inicjowane przez dzieci w kącikach zainteresowań,
kodeks przedszkolaka – wizualizacja systemu przyjętych w grupie zasad,
- porządek pod kontrolą – czynności porządkowe,
- pobyt na świeżym powietrzu: czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego krok po kroku – wykonywanie czynności wg instrukcji obrazkowo – czynnościowych, zabawy spontanicznie, spacery i wycieczki, obserwacje przyrodnicze i społeczne, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zabawy tropiące,
- zabawy z językiem obcym nowożytnym,
- zabawy rytmiczno–ruchowe,

12.15 - 12.30

- przygotowanie do obiadu - czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe,
- pełnienie dyżuru przy nakrywaniu stołu - samodzielna ocena,

12.30 - 13.00

- obiad – celebrowanie posiłku, kształtowanie nawyków kulturalno-higienicznych i żywieniowych,
- samoobsługa przy nakładaniu drugiego dania na talerze,
- sami po sobie sprzątamy – porządkowanie stolików po skończonym posiłku,

13.00 - 13.30

- odpoczynek przy muzyce relaksacyjnej,
- słuchanie bajek relaksacyjnych, terapeutycznych,
- słuchanie utworów literatury dziecięcej czytanych przez nauczycieli, rodziców, zaproszonych gości,

Część III - poobiednia

13.30 - 14.15

- samodzielna zabawa dzieci – podejmowanie różnorodnych form działania przy niewielkim udziale nauczyciela,
- tablica zadań tygodniowych,
- praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo–stymulującym,
- praca z dzieckiem zdolnym,
- zajęcia dodatkowe,
- pobyt na świeżym powietrzu,
- zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych,
- pojedyncze zabawy ruchowe, kołowe ze śpiewem,

  14.15 - 14.30

- przygotowanie do podwieczorku – czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe,   

14.30 - 14.45

- podwieczorek – kultura spożywania posiłków,
sami po sobie sprzątamy – porządkowanie stolików po skończonym posiłku,

14.45 - 17.00

- swobodna aktywność zabawowa dzieci,
- działania indywidualne i zespołowe wypływając z zainteresowań dzieci,
- rozchodzenie się dzieci.