KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Przedszkole jest czynne w godz. 7.00-17.00.
Dzieci schodzą się do godz. 8:30.

Szanowni Państwo,
dnia 1 września 2021 r. (środa) wszystkie dzieci wracają do przedszkola z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego oraz procedur bezpieczeństwa (tak jak w zeszłym roku) w związku z wciąż obowiązującym stanem epidemii COVID-19.

Jeżeli sytuacja ulegnie zmianie, niezwłocznie przekażemy wszelkie decyzje i ustalenia.
Zachęcamy Państwa do bieżącego śledzenia strony internetowej przedszkola.

Prosimy o przestrzeganie zaleceń GIS-u, wytycznych i procedur obowiązujących w przedszkolu, ponieważ wynikają one z obowiązkuzapewnienia bezpieczeństwa Państwu, dzieciom oraz pracownikom przedszkola.

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

Przypominamy ponadto, że:

 • do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez żadnych oznak choroby (w tym zaczerwienione oczy, katar, kaszel, gorączka, bóle brzucha, głowy i gardła itp.), 
 • jeżeli dziecko wykazuje oznaki choroby, upoważniony pracownik przedszkola ma obowiązek odmówić przyjęcia dziecka do placówki i poinformować rodzica o konieczności udania się na konsultacje lekarskie,
 • w razie potrzeby upoważniony pracownik przedszkola dokona pomiaru temperatury ciała dziecka(załącznik 1 – zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka),
 • w szatni obowiązuje zasada: 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi w odstępieod kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi wynoszącym minimum 1,5 m. Rodzice przestrzegają wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk) oraz zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola wynoszący minimum 1,5 m,
 • rodzice/opiekunowie nie przemieszczają się po terenie przedszkola i nie wchodzą na teren sal czy ogrodu,
 • na kolejność wejścia i wyjścia dziecka do placówki rodzice oczekują zachowując odstęp społeczny w przestrzeni przedszkola 1,5 m,
 • przy każdym wejściu umieszczony jest dozownik z płynem do dezynfekcji rąk, z którego zobligowane są skorzystać osoby powyżej 6-go roku życia wchodzące na teren placówki (zgodnie z umieszczoną przy nim instrukcją),
 • w celu zapewnienia szybkiej komunikacji, rodzic/opiekun przyprowadzający dziecko do przedszkola jest zobowiązany podać aktualny numer telefonu, pod którym możliwy będzie z nim kontakt w nagłych przypadkach
 • rodzice/opiekunowie są zobowiązani dostarczyć w podpisanym, zamkniętym pudełku/szczelnym opakowaniu plastikowym (wymiary ok. szer. 23x26 dł. cm) zapasowe czyste, wyprasowane ubranie dziecka na co najmniej 2 dni. Należy pamiętać o bieżącym uzupełnianiu zużytej/zabrudzonej odzieży.
  (Prosimy o odebranie i wymianę na czyste, pozostawionych w szatni przed wakacjami ubrań dzieci),
 • dziecko nie zabiera do przedszkola i z przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek,
 • zobowiązuje się Rodziców do nie zostawiania w szatni przedszkola oraz przedsionku fotelików, rowerków itp. rzeczy,
 • dzieci wraz z rodzicami wchodzą: wejściem głównym (grupa II, III, V) lub wejściem ewakuacyjnym (grupa I i IV) od strony podwórka.
 • odbiór dzieci ze wszystkich grup (w godzinach popołudniowych) będzie odbywać się wejściem/wyjściem głównym.
 • rodzic/prawny opiekun chcąc przekazać istotne informacje na temat dziecka powinien skontaktować się z dyrektorem przedszkola lub nauczycielką grupy telefonicznie (tel. 42  276 40 15) lub za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail przedszkola: jedyneczka@wikom.pl lub e-mail GRUPY podany na listach grup) z uwagi na konieczność ograniczenia przebywania na terenie placówki osób trzecich,
 • rodziców / opiekunów prosimy, aby w miarę możliwości przyprowadzali i odbierali dzieci do i z przedszkola w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów:

Grupa I w godz. 8.00-15.00
Grupa II w godz. 7.00-17.00
Grupa III w godz. 7.00-17.00
Grupa IV w godz. 7.00-17.00
Grupa V w godz. 7.30-16.30 

 • Jeśli nie będzie to możliwe prosimy o wypełnienie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przejście dziecka przed i po godzinach pracy oddziału, do którego uczęszcza dziecko pod opiekę innego nauczyciela do innej grupy (załącznik 2).
 • Rodzic/opiekun jest zobowiązany wypełnić i dostarczyć do przedszkola (w pierwszych dniach pobytu dziecka w przedszkolu) Oświadczenie Upoważniające Inne Osoby Do Odbioru Dziecka z Przedszkola na wypadek braku możliwości osobistego odbioru dziecka (załącznik 3).

Dokumenty do pobrania:
załącznik nr 1: Zgoda na pomiar temperatury 
załącznik nr 2: Zgoda na przejście do innej grupy
załącznik nr 3: Oświadczenie o odbiorze