Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Zarządzenie nr 9 Dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 1 im. Marii Konopnickiej w Aleksandrowie Łódzkim

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności wychowawczej i opiekuńczej grupy V Miejskiego Przedszkola nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim w okresie od 03.11.2021 r. do dnia 13.11.2021 r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia wychowanków Miejskiego Przedszkola nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania grupy V Miejskiego Przedszkola nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz. U. z 2020 poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382; z 2021 poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743).
§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miejskiego Przedszkola nr 1 w Aleksandrowie Łódzkim oraz na tablicy ogłoszeń w placówce.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Małgorzata Komenda
Dyrektor
Miejskiego Przedszkola nr 1
im. Marii Konopnickiej

Treść Zarządzenia Dyrektora do pobrania